วิธีดาวน์โหลด

1. เลือกเซิฟเวอร์ MEGA / GG DRIVE

 

2. คลิก Submit ปุ่มน้ำเงิน

 

3. รอ 15 วินาที…..

 

4. กดที่ Double Click to Generate Link

 

5. กด Click to Continue ปุ่มแดง

 

6. ติ๊กช่อง I’m not a robot

 

7. กด Click here to continue ปุ่มน้ำเงิน

 

 

8. กด Get Link ปุ่มสีเขียว

 

9. กด Get Link ( กดครั้งแรก อาจจะมีโฆษณาเด้งเยอะหน่อย) เข้าหน้าดาวน์โหลดได้เลย